artikel

Almere trekt te grote broek aan

bouwbreed Premium

Almere stelt forse eisen voor infrastructuur. Zo gaat zij lijken op de bijnaam van de stad waarmee zij zich wil meten, stelt Rob de Ruiter. ‘La dominante’.

Sinds vrijdag 26 juni is er in West-Europa een stad bijgekomen die zich graag
wil meten met het echte Venetië in Italië. De gemeente Almere presenteerde in
haar concept structuurvisie onder andere een nieuw eiland in het Markermeer.
“Dit wordt klein Venetië”, riep de dol enthousiaste wethouder Duivesteijn voor
de aanwezige camera’s. Almere gaat dus voortaan de concurrentie aan met het
dorpje Giethoorn en de stad Brugge.

Het is en blijft evenwel een apart geval, dat Almere. Telkenmale blijven
stedenbouwers zich afvragen “wat heeft het wel en wat heeft niet”? Het imago
blijft zonder meer aan de zwakke kant. Het gloednieuwe centrum heeft alle
bekende winkelformules maar mist het belangrijkste: de sfeer van een stad. Er is
werkgelegenheid, maar deze maakte nooit die schaalsprong waardoor het forensisme
naar het oude land afnam. Almere wil onderdeel uitmaken van de Randstad, maar
het wordt nooit echt zo beleefd. Alhoewel de criminaliteit en met name de
winkeldiefstal hoge ogen gooit. Almere maakt met regelmaat visies, maar haalt de
doelstellingen nooit.

Jorritsma en Duivesteijn

Hoe je het ook wendt of keert, Almere weet de aandacht te trekken. Niet in
het minst door de typerende persoonlijkheden van Jorritsma en Duivesteijn. Zij
proberen vooral dominant te zijn. Het Rijk heeft ze waarschijnlijk iets te veel
ruimte gegeven met die 60.000 woningen. Mogelijk zaten de ministers Cramer en
Eurlings daar zelf ook aan terug te denken toen ze als ‘stille gast’ op de
voorste rij in Almere zaten. In Almere geldt blijkbaar niet dat een kinderhand
snel gevuld is, maar dat het naar méér smaakt. Dit uit zich in de recente
concept structuurvisie die meer dan een brug te ver gaat. Nu wordt (weer)
bestuurlijk geroepen dat als de infrastructuur niet komt, de huizen er ook niet
komen. Almere poogt milieugroeperingen te domineren en ook de stellingname van
de Provincie Noord-Holland.

Almere trekt helaas een te grote broek aan. Dat is niet goed voor de huidige
en toekomstige inwoners en voor de bestuurlijke verhoudingen. Immers, een stad
moet organisch groeien en niet met een rij gebiedsontwikkelingen die onduidelijk
zijn te faseren. Ook moet het werkgelegenheidsprogramma eerst eens op orde komen
alvorens met miljarden aan de infrastructuur te trekken. En het trucje van
Schiphol (meer vluchten leidt naar een beter milieu) werkt niet. Anders gezegd,
een eiland met infra creëren in het Markermeer verbetert de ecologie niet. Een
kind kan dat begrijpen. Almere lijkt dus echt op de bijnaam van het oude
Venetië: ‘la dominante’.

Reageer op dit artikel