artikel

Win 12.500 euro met duurzaam idee

bouwbreed

Innovatieve, duurzame ideeën kunnen organisaties geld en gratis publiciteit opleveren.

Afgelopen week is de inschrijving van de tweejaarlijkse wedstrijd ‘Het Ei van
Columbus’ begonnen. Het betreft een initiatief van vijf ministeries (VROM,
BZ/OS, OC0x26W, EZ en LNV). In vijf categorieën is 12.500 euro te winnen.
Belangrijkste criterium is dat de ideeën verfrissend én vernieuwend zijn.
Inschrijven is mogelijk tot 1 november 2009.

Reageer op dit artikel