artikel

Studenten optimaliseren restauratie van Sint-Jan

bouwbreed

Studenten optimaliseren restauratie van Sint-Jan

Vier studenten van de Technische Universiteit Eindhoven bedachten voor het project ‘Innovatie op Locatie’ een manier om tijdens de restauratie van de Sint Jan Kathedraal in Den Bosch natuursteenelementen exact op hun plaats te zetten. Daarmee sleepten ze de eerste prijs in de wacht. Beloning: een lunch met Bouwend Nederlandvoorzitter Elco Brinkman.

Tijdens de renovatie van de Sint Jan worden onder meer de blokken natuursteen
waarvan de zestiende eeuwse kerk is gebouwd, onder handen genomen. Dat is nodig
omdat ze zijn aangetast door roestende ankerwerken. De restauratie maakt
demontage van de natuurstenen gevels noodzakelijk. Vervolgens worden de blokken
steen opgeknapt en teruggeplaatst. Een groep studenten van de TU Eindhoven
ontwikkelde een mogelijkheid om het terugzetten te optimaliseren. Zij bedachten
hiervoor een stelelement dat in drie dimensies te stellen is. Het project
‘Innovatie op Locatie’ had dit jaar zestien deelnemers. Zij werden verdeeld in
vier groepen, die op verschillende bouwplaatsen een innovatieve oplossing
bedachten voor een actueel probleem of probeerden een proces dat reeds in gang
was gezet te verbeteren. Het clubje met daarin Ralf van den Boom, Tim
Braspenning, Joost Vierling en Stefan Kauffeld scoorde het hoogst. De reden
daarvoor was dat de studenten zochten naar een vernieuwing van het werkproces
die direct kan worden toegepast. In concreto betekent het dat ze een nieuwe
bevestiging en stelmethode bedachten voor de stelmallen aan de gevel van de
kathedraal. “De restauratie van de Sint Jan is een heel specifiek project”, legt
Ralf van den Boom uit. “Het gaat om een heel oud gebouw met een bijzondere
architectuur. Het idee dat we hebben ontwikkeld, kan daarom alleen worden
toegepast op dit project.”

Klein onderdeel

Vanwege het bijzondere karakter van de restauratie, analyseerden de
aspirant-bouwkundigen eerst de werkzaamheden. “Daarna hebben we
brainstormsessies gehouden en toen zijn we aan de slag gegaan. Het klikte enorm
tussen ons en dat heeft natuurlijk wel geholpen”, zegt Joost Vierling. “En we
zijn gelukkig niet verzand geraakt in de complexiteit van dit bouwproject. We
hebben ons van het begin af aan niet ten doel gesteld het hele bouwsysteem te
verbeteren. In plaats daarvan hebben we ons doelbewust gericht op een
betrekkelijk klein onderdeel van het werk.” Arjen Witjes, projectcoördinator bij
hoofdaannemer Nico de Bont, is tevreden over de rol die de studenten speelden.
“Misschien moeten ze het nog een beetje verder ontwikkelen. Maar in principe
biedt hun plan mogelijkheden om in de praktijk toe te passen. En bovendien
hebben ze zich volledig ingezet. Het is heel goed gegaan.” Ook Elco Brinkman,
voorzitter van Bouwend Nederland, stak zijn lof niet onder stoelen of banken:
“Het idee maakt gebruik van bestaande materialen en is direct toepasbaar. Deze
innovatie is niet achter een bureau, maar op de bouwplaats ontstaan. Dat zie je
direct. Bouwopgaven worden steeds complexer en vragen steeds meer om dit soort
toepasbare innovaties. De komende generatie moet zorgen voor een cultuuromslag.”
Aan studentenvereniging Support zal het niet liggen. Volgend jaar komt er weer
een project ‘Innovatie op Locatie’. Het is een jaarlijks evenement dat wordt
gehouden op initiatief van studentenvereniging Support. Die werkt daarbij samen
met Bouwend Nederland en met docenten van de TU Eindhoven.

Reageer op dit artikel