artikel

Warm tap- en cv-water met innovatieve dakkapel

bouwbreed Premium

Een dakkapel met zonnecollectoren die het tap- en cv-water op een natuurlijke wijze verwarmen. Die presenteert Knipping op de Bouwbeurs. Doordat de collectoren onder de dakbedekking liggen zijn ze zeer onderhoudsarm.

Volgens directeur Jacob Wiering van gevelelementenfabrikant Knipping heeft
hij elders geen dakkapel met zonnecollectoren op de markt ontdekt. Waarom
niemand eerder op het idee is gekomen op een plat dakvlak iets met zonne-energie
te doen? “Tja, het lijkt zo voor de hand te liggen. Wij zijn altijd innovatief
bezig met productontwikkeling. Zo leveren onze dakkapellen 25 procent meer
stahoogte en daglichttoetreding dan traditionele dakkapellen”, aldus Wiering. De
zonnecollectoren, kunststof lamellen van 14 centimeter breed met een hoogte van
12 millimeter, leveren per jaar een warmteopbrengst op van ca. 2,2 Gj per
vierkante meter dakoppervlak. Het systeem kan ook koelen tot ca. 1,3 Gj per
vierkante meter oppervlak. TNO heeft deze waarden berekend. “Het is een
rendabele oplossing, want per strekkende meter kunnen vijf van dergelijke
lamellen worden aangebracht. Bovendien wordt voor bestaande woningen subsidie
verstrekt voor zonnecollectoren”, aldus Wiering.

Glycol

De zwarte EPDM is een goede warmtegeleider voor de zonnecollectoren. Door de
collectoren stroomt het glycol dat in een warmtewisselaar omgezet wordt in
tapwater dat naar een boiler wordt geleid. Volgens Wiering lag het leggen van
pv-panelen op de dakkapel het meest voor de hand”. Het rendement is echter
bedroevend laag. De prijs per Kw stroom ligt veel hoger dan het bedrag dat de
bewoner ontvangt voor het door hem zelf opgewekte stroom. Bovendien zijn
pv-panelen zeer kostbaar in onderhoud”. De dakkapel wordt volledig kant-en-klaar
afgeleverd op de bouwplaats. In de fabriek bij Knipping wordt het element
beglaasd, voorzien van dakbedekking met daaronder de collectoren en het
bijbehorende leidingwerk. Het enige werk op de bouwplaats is het monteren van de
dakkapel en de aansluiting op het voorraadvat met de warmtewisselaar. “Daardoor
bespaart de bouwer veel tijd en geld”, aldus Wiering. Hal 01, stand F133

Reageer op dit artikel