artikel

Ketenintegratie winst voor allen

bouwbreed

Door met ketenpartners slimmer samen te werken, is het mogelijk met het gereserveerde budget meer te doen en een hogere kwaliteit te leveren, is de ervaring van Ferry van Wilgenburg. Een eerste pilot betrof de renovatie van veertien seniorenwoningen.

Continuïteit en kwaliteit zijn de basisingrediënten voor een goede
ketenintegratie. Voorwaarde voor het slagen van integratie is een open
benadering van projecten waarbij alle ketenpartners proactief samenwerken. Eind
2006 ontstond bij ons het idee af te stappen van de traditionele aanpak waarbij
de laagste inschrijver de grootste kans had de opdracht te krijgen. Onderhoud
aan woningen leent zich goed voor een gewijzigde aanpak omdat we een grote
verantwoordelijkheid naar onze huurders hebben. Daardoor is kwaliteit van werk
niet beperkt tot het uitgevoerde werk, het gaat ons vooral ook om de bevindingen
van de eindgebruiker of huurder. Jaarlijks investeren wij ruim 25 miljoen euro
in renovaties. Om tot een goed eindresultaat te komen is het belangrijk de
bouwende partijen vroeg in een project te betrekken. Onderaannemers zijn niet
uitgesloten, maar juist een volwaardige partij in het proces. In de praktijk
zitten we nu met alle partijen aan tafel om het werk af te stemmen en een
optimale bouwplaatsinrichting te kiezen. Overleg en een open benadering heeft al
geleid tot innovatieve oplossingen waarbij een aannemer alleen nog met
accumachines werkt en het gereedschap met mobiele werktafels vervoert om de
overlast voor bewoners tot een minimum te beperken. Bedenk dat voor Woonwaard de
bouwvakkers onze ambassadeurs zijn. Als de huurders een goed gevoel aan een
renovatie overhouden, is dat winst voor ons als verhuurder.

Prijzenboek met eenheidsprijzen

De bouw is traditioneel ingesteld met een focus op lage kosten. Daarbij hoort
beperkte investering van een opdrachtgever in het voortraject. Voor ons geldt
juist een extra investering vooraf om te zorgen dat iedereen exact weet wat er
moet gebeuren. Deze investering betaalt zich terug in tijd en uitvoering.
Bovendien leidt de aanpak tot meer arbeidsvreugde waardoor de kwaliteit van werk
toeneemt. Wij zijn ook afgestapt van de keuze voor de laagste aanbieder en
introduceerden een prijzenboek met eenheidsprijzen. Als basis vroegen we
tientallen aannemers projectonderdelen te begroten. Stijgen lonen of
materiaalkosten, dan passen wij de prijzen aan. Met het prijzenboek zijn de
percentages voor Winst en Risico (W&R) en Algemene Kosten (AK) als
onderdelen van een traditionele begroting bespreekbaar. De vaste prijzen nemen
een groot deel van de W&R weg bij de aannemer. Wat betreft de AK hoeft hij
geen calculatie meer in rekening te brengen. Voor de uitvoering werken we met
vaste (gespecialiseerde) aannemers. Zij voeren 80 procent van het gebudgetteerde
werk uit. Het verdelen van werk tussen deze aannemers vindt plaats op basis van
bedrijfsomzet. De resterende 20 procent gaat naar aannemers die nieuw zijn met
de aanpak van ketenintegratie en die eventueel tot de groep van 80 procent
willen toetreden. Inmiddels zien we na een aantal afgeronde en lopende pilots
dat diverse bouwbedrijven de aanpak overnemen in hun bedrijfsvoering. Het
resultaat is dat aannemers meer nadenken over hun ‘eigen’ keten en hoe het werk
anders en slimmer kan. Iedereen die bij de pilots is betrokken, beseft dat
slimmer samenwerken steeds belangrijker wordt voor de sector. Woonwaard is ermee
begonnen en we zien dat het regionaal werkt. Ik ben overtuigd dat de proactieve
benadering in de keten de sector in heel Nederland ten goede komt.

Vernieuwing in de bouw

De vernieuwing in de bouw is onomkeerbaar ingezet, maar nog niet voltooid.
Hoe gaat het verder nu PSIBouw is gestopt? De afgelopen maanden heeft u op de
deze pagina bijdragen gelezen van mensen die bij de vernieuwing van de sector en
bij PSIBouw betrokken waren. Dit is het laatste artikel in die reeks. Reacties
zijn mogelijk via: info@psibouw.nl.

Reageer op dit artikel