artikel

‘Kabinet wordt slacht offer van eigen traagheid’

bouwbreed Premium

Het kabinet dreigt het slachtoffer te worden van zijn eigen traagheid met het nemen van maatregelen voor de bouw. Dit zegt Elco Brinkman in Podium.

De voorzitter van Bouwend Nederland wil dat het kabinet nu eindelijk eens
snel maatregelen neemt om een dreigende catastrofe in de bouw tegen te gaan.
Daarbij wil hij geen greep in de staatskas doen, maar verwacht hij maatregelen
die snel genomen kunnen worden en de overheid weinig kosten. “Wij vragen vooral
om faciliteiten. Er zijn tal van relatief simpele ingrepen denkbaar die de markt
net dat ene steuntje in de rug geven dat zij op dit moment nodig heeft. Of het
nu om goedkopere kredietfaciliteiten gaat, een garantieregeling of een fiscale
aftrekmogelijkheid. Zolang er maar iets geregeld wordt en er snel duidelijkheid
komt voor zowel de consument als het bedrijfsleven”, vindt Brinkman. Doet het
kabinet dit niet, dan kost het de staatskas aanzienlijk meer geld. “Vergeet niet
dat als hierdoor de recessie inderdaad ongehinderd kan toeslaan, er grote
groepen mensen ontslagen zullen worden en bedrijven veel minder verdienen. Dat
komt allemaal in mindering op de staatskas. Mij dunkt dat de minister van
Financiën daar ook geen voorstander van zal zijn.”

Reële economie

Brinkman vindt het begrijpelijk dat minister Bos tot nu toe veel aandacht
heeft gehad voor de financiële sector. Maar nu wordt het tijd om diezelfde
aandacht te geven aan de reële economie. Zo vindt hij het winst dat het kabinet
recentelijk voor het eerst het woord woningmarkt in de mond heeft genomen en ook
erkend heeft dat bouw en infra belangrijk zijn voor de economie. “Maar tot
concrete maatregelen heeft het vooralsnog niet geleid. Het duurt naar mijn
mening veel te lang voordat er concrete stappen worden gezet door de overheid.
En omdat het zo lang duurt om die tegenmaatregelen rond te krijgen, komen er
steeds meer signalen dat de recessie dieper wordt en langer zal duren”, aldus
Brinkman .

Reageer op dit artikel