artikel

Crisis dwingt bouw tot ketenintegratie

bouwbreed

Ketenintegratie kan zich voor wie creatief genoeg is, zeker bewijzen en heeft dat ook al gedaan (‘Ketenintegratie winst voor allen’, Cobouw 12 februari 2009). Pieter de Vries onderwerpt het fenomeen aan een juridische blik. Voor goede ketenintegratie zijn tips en tricks voorhanden.

Door het huidige economisch bestel wordt soms pijnlijk duidelijk hoe
traditioneel uitvoerende partijen hun werkprocessen hebben ingericht, waardoor
bij de projectoverdracht in de verschillende fasen teveel kennis verloren gaat
en onnodig financiële risico’s worden gelopen. In het kader van de optimalisatie
van werkprocessen doet een uitvoerend bouwbedrijf er goed aan reeds in de
tenderfase een projectspecifiek team op te richten, dat bestaat uit onder meer
een calculator, een contractmanager en een werkvoorbereider. Met het oog op de
economische functie van het bestek moet het werk binnen deze setting niet alleen
in technische zin worden afgeprijsd, maar moeten ook die juridisch
administratieve bepalingen vanuit het bestek aandacht krijgen die voor de
betreffende bouwer een indirecte kostendrager vormen. Daar waar het bestek ten
volle in de voorfase wordt doorgenomen, moeten in die fase reeds gesignaleerde
afwijkingen die voor de werkvoorbereiding en de uitvoering van belang zijn, in
de keten worden doorgegeven. Helaas leert de ervaring dat projectleiders het
werk in technische zin uiteraard in de vingers hebben; pas als er problemen zijn
omtrent de financiële afwikkeling van een bestekswijziging, wordt het
administratieve gedeelte van het besteksboek nog eens afgestoft en vraagt men
zich af in welke bureaulade ook al weer het UAV-boekje te vinden is.

Tips en tricks

In de uitvoeringsfase moeten de projectleiders scherp acteren op de
financiële gevolgen van een bestekswijziging; moeten zij alert zijn op
vertraging danwel stagnatie met economische gevolgen en moet een helder
schadeprotocol aanwezig zijn. Partijen moeten alerter zijn op het vormgeven van
de bouwadministratie: bouwen is nu eenmaal geen statisch proces en de
administratieve gevolgen van een technische wijziging kunnen enorm zijn. Vanuit
de uitvoering moet er uiteraard een communicatielijn bestaan met de
debiteurenadministratie. Een niet-betalende opdrachtgever moet tijdig op de
consequenties worden gewezen, de wettelijke (handels)rente moet hem op een
juiste manier worden aangezegd. Als in het geheel getwijfeld wordt aan de
financiële gegoedheid van een opdrachtgever, dienen op tijd maatregelen te
worden voorbereid voor het leggen van beslag, danwel het rechtsgeldig uitoefenen
van een recht van retentie. In het kader van een deugdelijk contractmanagement
is het uiteraard ook van belang de inkoopzijde niet te vergeten. Als een
toeleverancier wel is betaald maar de bouwstoffen nog niet heeft uitgeleverd,
moet de aannemer projectspecifiek weten wat zijn positie is ten opzichte van
eerstgenoemde. Nauwkeurig moet in kaart worden gebracht of de bouwstoffen werden
geleverd onder eigendomsvoorbehoud danwel wat de positie van de aannemer is, als
de toeleverancier het zogeheten B-formulier heeft ondertekend. Voor goede
ketenintegratie is een aantal tips en tricks voorhanden.

Reageer op dit artikel