Geodan

  • Bezoekadres
    President Kennedylaan 1 1079 MB Amsterdam
  • Telefoonnummer
    020 - 5711 311
  • E-mailadres
  • Website

De wereld van Geodan is van ons allemaal
Geo-informatie zit verweven in ons dagelijks leven. Het online in kaart brengen van ondergrondse kabels en leidingen, het zoeken op internet naar de dichtstbijzijnde, het lokaliseren van apparatuur, het vorm en richting geven aan nieuwe, ruimtelijke ontwikkelingen: zonder ruimtelijke informatie zijn we nergens.

De vraag naar op geo-gebaseerde producten en diensten, maar ook de vraag naar inhoudelijke analyse van locatie-informatie voor planvorming groeit voortdurend. En daarmee de behoefte aan mensen die thuis zijn in de wereld van geo-informatie: de specialisten van Geodan.

Wat doet Geodan?
Geodan heeft zich sinds 1985 ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende geo-ICT-adviesbureaus van ons land. Wij zijn gespecialiseerd in ruimtelijke informatievoorziening en sterk in het toepassen van nieuwe, innovatieve technologieën. We integreren locatie-specifieke data met bedrijfsspecifieke data. Dat levert nieuwe informatie op waarmee bedrijven en overheden slimmer, makkelijker en efficiënter hun werk kunnen doen.

Dagelijks, en in meerdere landen, ondersteunen we onze klanten bij uiteenlopende (complexe) geo-informatievraagstukken door middel van advisering, interim management, maatwerk GIS-oplossingen, geografische data, internetoplossingen en opleidingen. Ook brengen we zelf producten op de markt, zoals de Vergunningchecker Pro voor de bouw. En tot slot voeren we voor (overheids)organisaties de beheer- en onderhoudstaken van diverse applicaties uit. Innovatief, gedegen en betrouwbaar. Al meer dan 30  jaar.

IFrame