Actievoorwaarden Prijstrekking

Deze voorwaarden gelden als u meedoet met de korte Cobouw enquête.

1. Iedereen die de enquête heeft ingevuld maakt kans op 1 jaar gratis individueel Cobouw abonnement (Cobouw Digitaal of Cobouw Krant+ Digitaal naar keuze).
2. Het abonnement is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden aan een bedrijf of meerdere ontvangers hebben. Maximaal één deelname per persoon.
3. Wij verloten in totaal 5 abonnementen onder de deelnemers van de enquête over Cobouw abonnementsprijzen.
4. Aan het einde van de enquête krijgt iedere deelnemer de mogelijkheid mee te doen aan de prijstrekking d.m.v. het opgeven van eigen emailadres en naam.
5. De prijs wordt niet in geld uitbetaald. Ook wordt het niet verrekend met lopende abonnementen.
6. De prijstrekking wordt in februari gehouden, na het sluiten van de enquête. Winnaars worden voor 28 februari 2019 bekend gemaakt.
7. Winnaars worden per email geïnformeerd. Iedere winnaar heeft een week de tijd om te reageren en haar/zijn prijs op te eisen.